Pravidla

Pravidla Gwei.cz DAO

Organizace

 1. Organizaci tvoří její členové (Viz. Člen).
 2. Rozhodování v rámci organizace probíhá pomocí hlasování (viz. Hlasování).
 3. Činnost organizace se dělí na jednotlivé projekty (viz. Projekt).
 4. Jakkákoliv změna pravidel organizace musí být odsouhlasená pomocí hlasování.

Člen

 1. Osoba nebo jiná organizace, která vlastní Membership token (viz. Membership Token).
 2. Je identifikován pomocí ETH adresy a nickname.
 3. Seznam členů je publikovaný v separátním dokumentu Seznam členů.
 4. Člen má možnost organizaci opustit bez udání důvodu na vlastní žádost - ostatní členové to musí respektovat.

Membership token (GWEIMT)

 1. Člen má přesně 1 GWEIMT.
 2. Token je nepřeveditelný.
 3. Odebrání tokenu, nebo přidání nového je nutné schválit pomocí hlasování (viz. Hlasování).

Hlasování

 1. Hlasování může vyvolat kterýkoliv člen.
 2. Každý člen má právo hlasovat o každém návrhu.
 3. Hlasování trvá 24 hodin (1 den).
 4. Pro schválení návrhu musí být splněno následující:
  1. Počet kladných odpovědí musí být minimálně 51% (tzv. Support).
  2. Počet hlasujících musí být minimálně 15% ze všech členů (tzv. Minimal Approval).

Žádost o členství

 1. “Žádost o členství” (žádost) znamená vyvolání hlasování o přidělení Membership tokenu nečlenovi.
 2. Žádost může podat každá osoba nebo organizace, která splní následující podmínky:
  1. Byl/a pozván současným členem.
  2. Je plně seznámen/a s pravidly organizace, případně s pravidly jednotlivých projektů, na kterých se chce podílet a je ochotný/á tyto pravidla respektovat.
  3. Ověřil/a svojí identitu (ETH adresa a nickname) tím, že vytvořil/a digitální podpis následujícího textu pomocí svého privátího klíče a tento podpis přiložil/a k žádosti:
   • Jsem seznámen s pravidly Gwei.cz DAO, zavazuji se tyto pravidla respektovat a chci se stát členem, <<NICKNAME>>
  4. Zaplatil/a vstupní poplatek 10 DAI.
 3. Každá žádost bude posouzena současnými členy pomocí hlasování (viz. Hlasování).

Povinnosti člena

 1. Musí dbát na zachování dobrého jména organizace a měl by jednat čestně ve vztahu k ní a obzvláště pokud jedná v jejím jménu.
 2. Má povinnost platit každých 12 měsíců členský poplatek.
 3. “Členský poplatek”:
  1. Výše členského poplatku je 10 DAI.
  2. Poplatek se hradí pomocí depozitu dané čásky do Vault kontraktu (v rozhraní jako “Finance”).
  3. Členský poplatek je nevratný.
 4. Musí být seznámen se základními bezpečnostními pravidly a musí ochraňovat privátní klíč k jeho členské ETH adrese, nejlépe pomocí HW peněženky.
 5. Člen má při ztrátě privátního klíče od své peněženky povinnost okamžitě informovat vedení DAO

Projekt

 1. Projekt je záměr nějaké činnosti a/nebo její realizace.
 2. Musí mít minimálně 1 zůčastněného člena, ale může jich být i více.
 3. “Zúčastněný člen”:
  1. Musí být člen organizace.
  2. Řídí samotný projekt a předkládá zásadní otázky k hlasování.
  3. Má právo podat Žádost o finanční podporu.
 4. “Žádost o finanční podporu”:
  1. Podává se pomocí vyvolání převodu financí (v rozhraní jako “Finance” → “New Transfer”).
  2. Musí být doplněna detailní informací na co konkrétně se peníze použijí.
 5. Má vlastní pravidla, které určují základní procesy v rámci projektu.
 6. Jednotlivé projekty jsou sepsané v dokumentu Projekty.

Generováno 2020-04-03 20:42:50 +0200